Pondělí 22.07. 2024 Praha 19:12New York 13:12Londýn 18:12Frankfurt 19:12Moskva 21:12Hong Kong 01:12Tokio 02:12

Intra-day obchodování a jeho rizika

Intra-day investování je určeno pouze pokročilým, zkušeným investorům. Česká národní banka upozorňuje všechny investory na níže uvedené skutečnosti a současně je tímto vyzývá k obezřetnosti při rozhodování o této investiční strategii. Je důležité mít stále na zřeteli, že intra-day obchodování může také vést k velkým a rychlým finančním ztrátám.

Co je intra-day obchodování?

Tzv. intra-day obchodování je strategií, při níž investor nakupuje a prodává shodné cenné papíry nebo jiná aktiva v průběhu jednoho nebo nejvýše několika málo obchodních dní. Investor tedy nakoupí v jeden den určité množství cenných papírů (příp. deviz, komodit) a ještě týž nebo následující den je opět prodá. Investor obvykle očekává zisk z vystižení krátkodobých výkyvů kurzů cenných papírů nebo trendů vývoje kurzů, často využívá metody technické analýzy cenných papírů.

Úspěch při využívání strategie obchodování intra-day předpokládá hluboké znalosti problematiky finančního trhu

Investor musí při intra-day obchodování mít poměrně hluboké znalosti zejména o fungování trhů cenných papírů, technik a strategií obchodování. Navíc by měl investor vědět, jak funguje obchodník s cennými papíry, který investorovi přístup na trhy zprostředkovává, zejména jakým způsobem zpracovává a provádí pokyny, které mu investor zadává a jaká jsou pravidla konkrétního trhu, na němž bude obchodovat. Během prodlevy mezi okamžikem, kdy investor podá pokyn obchodníkovi, a okamžikem, kdy obchodník podá pokyn na trh se totiž na trhu mohou objevit nové podstatné informace, které mohou významně změnit tržní situaci.

Intra-day obchodování může být extrémně rizikové

Obecně není tato strategie vhodná pro investory s omezenými finančními zdroji, nízkými investičními zkušenosti ani pro investory, kteří vyžadují ochranu svých prostředků před rizikem ztráty. Intra-day investor musí být připraven nést možnou ztrátu všech prostředků, které na tuto strategii vyčlenil. Rozumný investor by proto nikdy neměl na intra-day obchodování používat celoživotní úspory, peníze z půjček a úvěrů, rezervy pro naléhavé výdaje, na pořízení bydlení či automobilu, ani prostředky určené pro hrazení běžných výdajů.

Náklady na intra-day obchodování na poplatcích jsou vždy vysoké, a to i tehdy, jsou-li poplatky za jednotlivé obchody nízké

Obchodování v průběhu dne je agresivní obchodní strategií s velkým množstvím provedených obchodů, přičemž investor přitom platí poplatek za každý jednotlivý obchod. Celkové výdaje na poplatky tedy mohou podstatně prohloubit ztrátu investora nebo významně sníží jeho zisk. Například při poplatcích 20 USD za obchod, při 220 obchodních dnech v roce a při 4 obchodech denně musí investor obchodováním vydělat alespoň 17 600 USD ročně, tzn. více než 560 000 Kč, jen aby uhradil poplatky makléřské společnosti. Investoval-li investor 1 000 000 Kč, musel by jeho roční zisk přesáhnout 56 %, aby se jeho investice udržela nominálně na stejné výši.

Je třeba si uvědomit, že investor o zisk bojuje proti profesionálním, licencovaným makléřům, pracujících se zázemím obchodníků s cennými papíry a investičních bank z celého světa

Investor by měl před zahájením intra-day obchodování získat dostatečnou zkušenost s obchodováním prostřednictvím důvěryhodných licencovaných obchodníků s cennými papíry. Investor by si měl být stále vědom, že za určitých okolností může být obtížné nebo nemožné investici v cenných papírech či cizích měnách převézt zpět na hotovost v korunách nebo tato směna nemusí být možná rychle či za rozumnou cenu.

Doporučení pro intra-day obchodování

Před začátkem obchodování s použitím této strategie doporučuje Česká národní banka věnovat pozornost následujícím skutečnostem:

  • Při intra-day obchodování můžete utrpět značné ztráty. Day-tradeři v prvních měsících své činnosti obvykle utrpí určité ztráty a mnoho z nich zisku vůbec nikdy nedosáhne. Proto obchodujte jen s těmi prostředky, jejichž ztrátu si můžete dovolit.
  • Day-trading je velmi stresující, nákladná a časově náročná činnost. Day-tradeři během celého obchodního dne sledují kurzy, kotace a tržní pohyby, což je velmi obtížné a klade vysoké nároky na jejich soustředění. Intra-day obchodování je také velmi nákladné vzhledem k velkému objemu poplatků placených obchodníkům. Day-trader by vždy měl předem vědět, kolik musí vydělat, aby pokryl alespoň své náklady.
  • Day-tradeři jsou často závislí na půjčování prostředků nebo nakupování cenných papírů na úvěr (margin). Půjčování peněz k obchodování s cennými papíry je vždy velmi riziková záležitost. Day-trading strategie často využívá pákového efektu z půjčených prostředků a to je důvodem, proč mnoho day-traderů zcela přišlo o své prostředky. Proto by každý day-trader měl dobře znát, jak funguje obchodování s cennými papíry na úvěr (margin). Další informace k této problematice lze získat na stránce [odkaz].
  • Pamatujte na to, že různé výukové kurzy, školení a literatura o intra-day obchodování nemusí být objektivní. Je vhodné zjistit, zda přednášející, lektor, školitel nebo autor příručky nemá zisk z toho, že začnete obchodovat prostřednictvím intra-day strategie.
  • Prověřte si společnosti – obchodníky s cennými papíry, prostřednictvím, kterých hodláte obchodovat. Každý obchodník s cennými papíry musí mít licenci příslušného regulátora. V České republice je to Česká národní banka a na trzích v USA, kde se day-trading nejčastěji používá, je to US Securities and Exchange Commission (US SEC) nebo lokální regulátoři v jednotlivých státech USA. Informace o licencovaných obchodnících lze získat na webových stránkách těchto regulátorů.
ObchodníciKurzovní lístek
Kurzy měn
1EUR25.405
1USD21.896
1CNY3.403
100SKK89.059
1PLN5.566
1CAD17.714
1GBP30.113
Česká investiční konference
Indexy

PX
S&P 500
DAX
NYSE
HSI
IBEX
ITLMS.MI
^FCHI
NIKKEI 225

-6,94%

+0,16%

+2,66%

+0,44%

-0,75%

+0,00%

+2,05%

+2,37%

+0,31%

Doporučujeme

ePojištění.cz
největší srovnávač pojištění v ČR.


Spolehlivé srovnání finančních produktů hledejte na Úspory.cz.


Prodej a pronájem bytů v Praze a okolí.


Pořiďte si sídlo společnosti na lukrativní adrese.


Ušetřete za paušál, srovnejte si výhodné mobilní tarify zde.


Nechte založení společnosti na profesionálech z Pbo.cz.


Patria.cz největší investiční portál s real-time daty.


Forex
Měnové páry, forex obchodování.


Atraktivní práce
Nabídky atraktivní práce.


Makléřské zkoušky
Školení, testy, informace pro burzovní makléře.


www.etfs.czExchange Traded Funds


Investice a informace o trzích


Ropa a komoditní trhy

Literatura