Pondělí 22.07. 2024 Praha 18:19New York 12:19Londýn 17:19Frankfurt 18:19Moskva 20:19Hong Kong 00:19Tokio 01:19

Finanční investice

Úvod do finančních investic

Nejsou bezprostředně vázány na nějaký předmět či podnikatelskou činnost a mají povahu pouhé majetkové (obvykle jen peněžní) transakce mezi lidmi. Tato majetková (peněžní) transakce je nejčastěji stvrzena v papírové podobě. Takto vzniklý dokument stvrzuje že věřitel poskytuje dlužníkovi konkrétní finanční obnos. Věřitelem nebo dlužníkem může být právnická i fyzický osoba. Podmínky jsou obvykle stanoveny tak, že osobě, která majetek poskytla, zaručují buď všechna nebo jen některá z těchto práv:

 • právo na navrácení poskytaného majetku (peněz)
 • právo na zaručenou peněžní odměnu za poskytnutí majetku či peněz
 • právo podílet se na zisku, který bude s pomocí tohoto majetku dosažen
 • právo podílet se ve vymezeném rozsahu vlastnicky na majetku osoby, které byl majetek poskytnut
 • právo rozhodovat o způsobu užití poskytnutého majetku při podnikatelské činnosti

Protože papír, na kterém je zachycena takováto majetková transakce, dává majiteli tohoto papíru řadu práv na určitý výnos patří většina těchto listin mezi tzv. cenné papíry. Při finanční investici, kdy někomu poskytují něco ze svého majetku, obdržím jako důkaz této transakce a současně jako důkaz existence mých práv nějaký cenný papír. Finanční investice mají tedy především formu investic do cenných papírů.


Jestliže jste si například koupili akcie akciové společnosti Lenovo, která vyrábí počítače, nemusíte vědět nic o počítačích, nemusíte vědět kdo je ředitelem firmy, co právě firma vyrábí, krátce řečeno nemusíte být v onom bezprostředním vztahu k předmětu své investice či podnikatelské činnosti, která je spojena s firmou Lenovo, a přesto máte právo podílet se na zisku společnosti a další práva plynoucí z vlastnictví akcie. Pro cenné papíry je typické, že poskytují možnost, aby se staly předmětem koupě a prodeje, aby tedy byly obchodovatelné. Zda a za jakých podmínek cenný papír je či není obchodovatelný, je uvedeno vždy v podmínkách, za jakých byl dotyčný cenný papír vystaven. Obchodovatelnost cenného papíru znamená, že na každou osobu, která si tento cenný papír koupí, přecházejí všechna práva z osoby, která jí tento papír prodala.


Z hlediska obchodovatelnosti cenného papíru je důležité, zda byl cenný papír vystaven takzvaně ´´na majitele´´ nebo na jméno či ´´na řad´´. Je-li cenný papír vystaven na majitele, pak to znamená, že může být volně, bez omezení prodáván, aniž by se do cenného papíru zapisovalo, kdo je majitelem, aniž by se tedy zapisovalo jméno majitele a aniž by se změna majitele oznamovala tomu, kdo cenný papír vydal. Koupím-li tedy například akcii vystavenou na majitele, prodám ji někomu jinému, přičemž akciová společnost se nedozví, komu jsem ji prodal, ani já sám nemusím znát dotyčného, pak má nový majitel přesto všechna práva majitele akcie.

Za vlastníka cenného papíru se považuje prostě ten, kdo cenný papír předloží. Je-li cenný papír vystaven na jméno, pak to znamená, že v samotném cenném papíru je zapsáno jméno majitele tohoto papíru. Při každé změně majitele musí být provedena změna zápisu jména v tomto papíru a v řade případů musí být změna majitele ohlášena tomu, kdo cenný papír vydal, nebo dokonce musí být vyžádán souhlas k to mu, aby mohla být provedena změna majitele. Jakýmsi přechodem mezi cennými papíry na majitele a na jméno jsou cenné papíry na řad. Na těchto papírech je stejně jako v papírech na jméno vyznačen majitel, avšak převod na jiného majitele se může provést bez souhlasu toho, kdo papír vystavil, a to na základě písemného prohlášení na rubu papíru, tzv. rubopisem.


Světovým trendem současného kapitálového trhu je snaha, aby při obchodu s cennými papíry nebylo nutné s nimi fyzicky manipulovat. Jsou tedy uloženy stále na jednom bezpečném místě, obvykle v sejfu nějaké finanční instituce, a pouze se registrují změny jejich majitelů. Místo, kde jsou cenné papíry centrálně uschovány, deponovány, se označuje termín depot. Tento trend se označuje jako tzv. znehybnění cenných papírů. Ještě dále jde snaha cenné papíry vůbec fyzicky ani netisknout, odhmotnit, ale pouze elektronicky registrovat, že byly vydány, a zaznamenávat průběh obchodů s nimi. Tato módní vlna značně se šířící zejména v USA a ve Skandinávii má své výhody, ale i právní úskalí a rizika. 

Je zřejmé, že cenné papíry vystavené na majitele jsou snáze obchodovatelné než cenné papíry na řad. Ty zase jsou snáze obchodovatelné než cenné papíry na jméno. Při emisi i při obchodu s cenným papíry nutno rozlišovat vždy jejich nominální hodnotu a jejich tržní hodnotu, či tzv. kurs.

 • NOMINÁLNÍ HODNOTA UDÁVÁ ČÁSTKU V PENĚŽNÍCH JEDNOTKÁCH, ZPRAVIDLA VYZNAČENOU NA CENNÉM PAPÍRU, NA KTEROU JE CENNÝ PAPÍR VYSTAVEN.
 • TRŽNÍ HODNOTA JE CENA, ZE KTEROU SE S CENNÝM PAPÍREM SKUTEČNĚ OBCHODUJE
 • KURZ CENNÉHO PAPÍRU JE POMĚR TRŽNÍ HODNOTY K NOMINÁLNÍ HODNOTĚ CENNÉHO PAPÍRU ČI K CENĚ, ZA KTEROU SE PRODÁVAL PŘI EMISI.
 • KURZ SE OBVYKLE UVÁDÍ V PROCENTECH. NĚKDY JE KURS UVÁDĚN PŘÍMO V PENĚŽNÍ ČÁSTCE A PAK ZNAMENÁ TOTÉŽ CO TRŽNÍ HODNOTA CENNÉHO PAPÍRU.

Při finančních investicích do cenných papírů, které budou hlavním předmětem našeho zájmu, se budeme setkávat s těmito hlavními osobami:

 • Ten, komu byl poskytnut majetek a kdo na základě toho vydal nějaký cenný papír, který potvrzuje toto poskytnutí majetku včetně podmínek a práv, které jsou s tím spojeny. Tato osoba hraje roli toho, kdo cenný papír vydal – je to tzv. výstavce cenného papíru – neboli tzv. emitent
 • Ten, kdo poskytl majetek jinému a za to obdržel cenný papír. To je investor.


Trh, na kterém se odehrávají transakce s cennými papíry mezi emitenty a investory, nazýváme trh cenných papírů. Trh cenných papírů je součástí tzv. kapitálového trhu, na němž investoři umisťují své peněžní prostředky do cenných papírů, které se na trhu pohybují dlouhodobě.

Vedle kapitálového trhu se mluví též o peněžním trhu, na kterém jde o umisťování peněžních prostředků investorů do cenných papírů, které mají krátkodobou živnost. Velká část cenných papírů je volně obchodovatelná a jejich držitelem se může stát postupně celá řada investorů. Jeden investor obdrží cenný papír přímo od emitenta a prodá ho dalšímu investorovi, ten dalšímu …atd.

ObchodníciKurzovní lístek
Kurzy měn
1EUR25.405
1USD21.896
1CNY3.403
100SKK89.059
1PLN5.566
1CAD17.714
1GBP30.113
Česká investiční konference
Indexy

PX
S&P 500
DAX
NYSE
HSI
IBEX
ITLMS.MI
^FCHI
NIKKEI 225

-6,94%

+0,16%

+2,66%

+0,44%

-0,75%

+0,00%

+2,05%

+2,37%

+0,31%

Doporučujeme

ePojištění.cz
největší srovnávač pojištění v ČR.


Spolehlivé srovnání finančních produktů hledejte na Úspory.cz.


Prodej a pronájem bytů v Praze a okolí.


Pořiďte si sídlo společnosti na lukrativní adrese.


Ušetřete za paušál, srovnejte si výhodné mobilní tarify zde.


Nechte založení společnosti na profesionálech z Pbo.cz.


Patria.cz největší investiční portál s real-time daty.


Forex
Měnové páry, forex obchodování.


Atraktivní práce
Nabídky atraktivní práce.


Makléřské zkoušky
Školení, testy, informace pro burzovní makléře.


www.etfs.czExchange Traded Funds


Investice a informace o trzích


Ropa a komoditní trhy

Literatura