Pondělí 22.07. 2024 Praha 19:06New York 13:06Londýn 18:06Frankfurt 19:06Moskva 21:06Hong Kong 01:06Tokio 02:06

Centrální depozitář cenných papírů

Zkratka: CDCP
Dříve: Středisko cenných papírů (SCP)

Centrální depozitář cenných papírů, a.s. CDCP vede evidenci cenných papírů vydaných v České republice, provozuje vypořádání a zúčtování obchodů s cennými papíry a přiděluje identifikátory ISIN a LEI

V roce 1993 v souvislosti s kuponovou privatizací vznikl Burzovní registr cenných papírů. Kolem roku 1996 se změnil na UNIVYC (univerzální vypořádací centrum). V roce 2010 UNIVIC převzal činnost Střediska cenných papírů (SCP) a začal fungovat jako Centrální depozitář cenných papírů (CDCP). Český centrální depozitář je členem Evropské asociace centrálních depozitářů cenných papírů (ECSDA).

CDCP pracuje na účastnickém principu, tj. své služby spojené s vedením evidence cenných papírů a vypořádáním obchodů poskytuje prostřednitvím tzv. účastníků centrálního depozitáře (jejich seznam je uveřejněn na internetových stránkách CDCP).

Emitentům cenných papírů poskytuje CDCP služby spojené s vedením emisí cenných papírů. CDCP umožňuje uzavřít smlouvu o vedení celé emise s emitentem, jehož akcie jsou přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha, ať se jedná o tuzemského nebo zahraničního emitenta. CDCP může být primárním depozitářem, tj. může pro emitenta vést evidenci celé emise, dávat mu výpisy pro konání valné hromady, zajišťovat distribuci dividendy a provádět další standardní služby pro emitenta.

Často kladené dotazy

Kde mi poskytnou informace o mém majetkovém účtu / mých cenných papírech?

Nově rozlišujeme majetkové účty nezařazené pod některého z účastníků a majetkové účty zařazené nebo majetkové účty v navazující evidenci. Informace o stavu CP na nezařazeném účtu v okamžiku předání evidencí SCP do CDCP (tj. 2.7.2010) může poskytnout kterýkoliv účastník centrálního depozitáře. Seznam účastníků naleznete zde. Informace o aktuálním stavu na nezařazeném účtu mimo účastníků CDCP může od 1.7.2012 za úplatu poskytnout i přímo CDCP, bude-li žádost zaslána na řádně vyplněném předepsaném tiskopisu s úředně ověřenou pravostí podpisu majitele účtu.


Účastník centrálního depozitáře poskytuje zejména informace o stavu CP pro účty, které má ve správě (zařazené účty) nebo v navazující evidenci. Žádný z účastníků nemůže poskytnout informaci o stavu CP na účtu zařazeném u jiného účastníka. Pokud má tedy klient majetkové účty u více účastníků, dostává výpis od každého z účastníků zvlášť, a to minimálně jednou ročně (podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu).
Komplexní výpis přes všechny účastníky vytvořit nelze. V případě, že klient má veden účet u několika účastníků, je možné získat celkové pozice klienta pouze složením všech výpisů od jednotlivých účastníků a výpisu z nezařazeného účtu.
Účastníci CDCP Česká národní banka, Ministerstvo financí a Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., neposkytují služby investorské veřejnosti.


Co je to Provozní řád?

Provozní řád centrálního depozitáře je základní předpis CDCP, který upravuje zejména:

  • postavení a hlavní činnosti centrálního depozitáře
  • podmínky účastnictví v centrálním depozitáři
  • pravidla vedení investičních nástrojů
  • vedení emisí investičních nástrojů
  • podmínky poskytování služeb, atd.

Co je to nezařazený majetkový účet a jaký je rozdíl mezi zařazeným a nezařazeným účtem?

Nezařazený majetkový účet je účet, na kterém byly v okamžiku vzniku CDCP evidovány cenné papíry, které nebyly pod správou některého z účastníků centrálního depozitáře nebo jehož majitel následně neuzavřel smlouvu s některým z účastníků CDCP. Hlavní rozdíl mezi zařazeným účtem a nezařazeným je v rozsahu služeb, které mohou být na těchto účtech realizovány. CDCP ani žádný z účastníků neprovede na nezařazeném účtu žádné služby (kromě služeb vyjmenovaných v článku 22 odst. 4 Provozního řádu). Novelou zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která nabyla účinnosti 1. července 2012, byl rozšířen okruh služeb, které je povinen centrální depozitář na základě požadavku účastníka majiteli nezařazeného účtu poskytovat (poskytnutí výpisu, převod cenných papírů na zařazený účet). Na zařazeném účtu jsou účastníky CDCP poskytovány všechny dostupné služby.


Jak a kde si založím nový účet?

Založení nového účtu je možné pouze u některého z účastníků CDCP. Podmínky založení a vedení účtu, stejně jako cenové podmínky stanovují účastníci CDCP.


Co je to navazující evidence?

Navazující evidence znamená, že centrální depozitář vede pro oprávněnou osobu (účastníka CDCP) tzv. účet zákazníků. Vlastní „rozpis“ majetku včetně detailů o klientovi je veden osobou oprávněnou vést navazující evidenci, přičemž majetek evidovaný na účtu zákazníků není majetkem této osoby, ale klientů. U tuzemských CP se jedná o tzv. dvoustupňovou evidenci cenných papírů. Vícestupňové vedení CP je standardní způsob vedení CP v zahraničí a vznik Centrálního depozitáře přinesl tuto možnost i na tuzemský trh.


Mám chybnou adresu pro zasílání informací o výplatě výnosů. Kde a za jakých podmínek mohu adresu změnit?

Evidenční údaje může změnit pouze účastník CDCP, a to pouze pro klienta, kterému spravuje majetkový účet. U majetkového účtu v nezařazené evidenci provést změnu nelze. Pro tuto změnu je tedy nutné převést účet z nezařazené evidence pod některého z účastníků centrálního depozitáře.


Kolik mě budou jednotlivé služby spojené s evidencí cenných papírů v CDCP stát?

Ceny za služby jakož i podmínky jejich poskytování jsou v kompetenci jednotlivých účastníků.
Ceník základních sazeb za služby poskytované CDCP je uveřejněn zde.


Musím s CDCP uzavírat nějakou smlouvu?

Přímo s centrálním depozitářem nebudete uzavírat žádnou smlouvu. Pokud budete se svými cennými papíry v budoucnu nakládat, musíte uzavřít smlouvu s některým z účastníků centrálního depozitáře.


Co se stane s mými CP po převedení evidencí z SCP do CDCP?

Vaše CP se pouze převedou z evidence SCP do centrální evidence centrálního depozitáře, kde s nimi budete moci nakládat pouze po zařazení pod některého z účastníků centrálního depozitáře.


Jakým způsobem bude Centrální depozitář poskytovat své služby?

Dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, bude CDCP veškeré služby poskytovat prostřednictvím účastníků centrálního depozitáře. Výjimku představuje žádost majitele nezařazeného účtu o výpis, která může být adresována přímo CDCP. Rozsah a způsob provádění služeb je popsán Provozním řádem CDCP.

Zdroj: eAkcie.cz a CDCP

ObchodníciKurzovní lístek
Kurzy měn
1EUR25.405
1USD21.896
1CNY3.403
100SKK89.059
1PLN5.566
1CAD17.714
1GBP30.113
Česká investiční konference
Indexy

PX
S&P 500
DAX
NYSE
HSI
IBEX
ITLMS.MI
^FCHI
NIKKEI 225

-6,94%

+0,16%

+2,66%

+0,44%

-0,75%

+0,00%

+2,05%

+2,37%

+0,31%

Doporučujeme

ePojištění.cz
největší srovnávač pojištění v ČR.


Spolehlivé srovnání finančních produktů hledejte na Úspory.cz.


Prodej a pronájem bytů v Praze a okolí.


Pořiďte si sídlo společnosti na lukrativní adrese.


Ušetřete za paušál, srovnejte si výhodné mobilní tarify zde.


Nechte založení společnosti na profesionálech z Pbo.cz.


Patria.cz největší investiční portál s real-time daty.


Forex
Měnové páry, forex obchodování.


Atraktivní práce
Nabídky atraktivní práce.


Makléřské zkoušky
Školení, testy, informace pro burzovní makléře.


www.etfs.czExchange Traded Funds


Investice a informace o trzích


Ropa a komoditní trhy

Literatura