Pondělí 22.07. 2024 Praha 19:03New York 13:03Londýn 18:03Frankfurt 19:03Moskva 21:03Hong Kong 01:03Tokio 02:03

Burza cenných papírů Praha


Báze hlavního akciového indexu Burzy cenných papírů Praha

Báze indexu PX platná od 18.6.2012

Tabulka Báze indexu PX Pražská burza cenných papíru červen 2012

Burza cenných papírů Praha (BCPP)

Burza cenných papírů Praha je největším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. Ze zákona je akciovou společností. Je založena na členském principu, což znamená, že přístup do burzovního systému a právo obchodovat mají pouze licencovaní obchodníci s cennými papíry, kteří jsou zároveň členy burzy. Pražská burza si získala pozici respektovaného a stabilního trhu. Je členem Federace evropských burz (FESE) a americká komise pro cenné papíry jí udělila statut tzv. „Designated Offshore Market“, tedy trhu bezpečného pro americké investory. Trvalému zájmu se pražská burza těší jak mezi domácími, tak i mezi zahraničními investory.

V červnu 2001 se burza stala přidruženým členem Federace evropských burz (FESE) a od 1. května 2004 se v návaznosti na vstup České republiky do Evropské unie stala řádným členem této federace.

V květnu 2004 udělila americká Komise pro cenné papíry a burzy (US SEC) pražské burze statut definované zahraniční burzy a zařadila ji tak do prestižního seznamu neamerických burz bezpečných pro investory.

Historie burzy

Snahy o založení burzy se datují už od dob Marie Terezie, úspěchu však bylo dosaženo teprve v roce 1871. Zpočátku se na pražské burze obchodovalo jak s cennými papíry, tak i s komoditami. Velmi úspěšná se stala pražská burza v obchodu s cukrem, pro který se stala klíčovým trhem pro celé Rakousko-Uhersko. Po první světové válce však tento druh obchodů ustoupil a obchodovalo se již výlučně s cennými papíry.

Meziválečné období se stalo pro pražskou burzu obdobím největšího rozmachu. Svým významem dokonce překonala burzu Vídeňskou. Toto období prosperity však bylo přerušeno příchodem druhé světové války, která znamenala pro pražskou burzu konec obchodování na více než 60 let. Na úspěšnou a bohatou tradici mohlo být navázáno až po pádu komunismu, kdy se 6. dubna 1993 uskutečnily na parketu burzy první obchody a pražská burza začala psát svou novodobou historii.


Současnost

Struktura a orgány BCPP


Generální ředitel  
 


Do funkce generálního ředitele Burzy cenných papírů Praha jmenován od 1. září 2004.

Předseda představenstva společnosti Centrální depozitář cenných papírů,
předseda burzovní komory společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,
předseda výboru pro kotaci Burzy cenných papírů Praha.

Stručný životopis:

Vzdělání:
  Vysoká škola ekonomická, 1997

Odborné kurzy:
  CFA Level II Candidate, 1999
  Seria 7 Licence (SEC, USA), 1995
  makléřské zkoušky (MF ČR), 1994

Působení na kapitálovém trhu:
  od 2004 : Burza cenných papírů Praha
  2003 - 2004 : HVB Bank Czech Republic
  1998 - 2003 : CA IB Securities, a.s.
  1997 - 1998 : Patria Finance, a.s.
  1993 - 1997 : Živnostenská banka
 

Orgány společnosti

Valná hromada  
Valná hromada je nejvyšším orgánem burzy.
Akcionáři burzy - největším akcionářem burzy je společnost CEESEG Aktiengesellschaft, Wallnerstrasse 8, P.O. Box 192, A 1014 Wien (Vídeň), která drží 92,739 % akcií.

 

Dozorčí rada  
Dozorčí rada má šest členů volených valnou hromadou a dohlíží na výkon působnosti burzovní komory a na uskutečňování činnosti burzy. Podrobný popis působnosti burzovní dozorčí rady je uvedený ve stanovách Burzy.
členové Ing. Jan SÝKORA
  Ing. Daniel HELER
  Ing. Jan KLENOR
  JUDr. Martin ROMAN
  Ing. Jan VEDRAL

 

Burzovní komora    
Členové burzovní komory jsou voleni valnou hromadou. Burzovní komora je statutárním orgánem burzy, který řídí její činnost a jedná jejím jménem. Podrobný popis působnosti burzovní komory je uvedený ve stanovách Burzy.
předseda Ing. Petr KOBLIC Burza cenných papírů Praha, a.s.
členové MMag. Dr. Michael Buhl Wiener Börse AG
  Hannes Takacs, MBA Wiener Börse AG
  Dr. Ludwig Nießen Wiener Börse AG
  Ing. Helena Čacká Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
  Ing. David KUČERA, MBA POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.

 

Burzovní výbor pro členské otázky
Burzovní výbor pro členské otázky posuzuje, zda členové burzy řádně plní podmínky a povinnosti stanovené burzovními předpisy a projednává návrhy k přijetí a ukončení členství na burze.
předseda Ing. Jiří OPLETAL, MBA Burza cenných papírů Praha, a.s.
tajemník Ing. Jana Horová Burza cenných papírů Praha, a.s.
členové Mgr. Tomáš CHOUTKA Komerční banka, a.s.
  Martina JOHNOVÁ WOOD & Company Financial Services, a.s.
  Ing. Aleš MÁTL UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
  Mgr. Petr NOVOTNÝ BH Securities, a.s.
  Ing.Bc. Leoš PĚTA, MBA Česká spořitelna, a.s.
  Mgr. Andrej Šnajder J & T Banka, a.s.
  Ing. Alena VODIČKOVÁ Patria Finance, a.s.

 

Burzovní výbor pro kotaci    
Burzovní výbor pro kotaci přijímá cenné papíry k obchodování na hlavním trhu. Dále se podílí na kontrole dodržování informačních povinností emitentů vyplývající z burzovních pravidel.
předseda Ing. Petr KOBLIC Burza cenných papírů Praha, a.s.
členové JUDr. Martin ASCHENBRENNER Procházka Randl Kubr & Partneři
  Jan BRABEC Česká spořitelna, a.s.
  Ing. Martin HANZLÍK ATRET consulting s.r.o.
  Ing. Tomáš KLÁPŠTĚ Patria Finance, a.s.
  Ing. Pavel KULHAVÝ PricewaterhouseCoopers
  Ing. Jiří LOUBAL CYRRUS, a.s.
  Ing. Hana SRBOVÁ ČSOB, a.s.
  Ing.Petr SKOTNICA Komerční banka, a.s.
  Mgr. Roman ŠILHA CA IB, a.s.
  Ing. Mgr. Jiří ŠVARC JPMorgan International
  Ing. David TAJZICH WOOD & Company Financial Services, a.s.
  Marek TICHÝ, Bc. Raiffeisenbank, a.s.

 

Burzovní pro zkrácené kotační řízení
Burzovní výbor pro zkrácené kotační řízení rozhoduje o přijetí k obchodování jednotlivých emisí vydávaných v rámci dluhopisového programu a jednotlivých tranší emisí, které již byly k obchodování na hlavním trhu přijaty.
předseda Ing. Petr KOBLIC Burza cenných papírů Praha, a.s.
členové Ing. Jiří OPLETAL, MBA Burza cenných papírů Praha, a.s.
  Ing. Helena ČACKÁ Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

 

Burzovní pro burzovní obchody
Burzovní výbor pro burzovní obchody se zabývá návrhy a podněty související s obchodováním, např. parametry obchodování, podmínky činnosti tvůrců trhu, zavádění nových produktů a funkcionalit atp.
předseda Ing. Jiří OPLETAL, MBA Burza cenných papírů Praha, a.s.
členové Ing. Michal BŘEZNA Česká spořitelna, a.s.
  Jiří DEML UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
  Ing. Pavel KRABIČKA Česká spořitelna, a.s.
  Bohumil PAVLICA BH Securities, a.s.
  Pavel PIKNA CYRRUS, a.s.
  Richard SKÁCEL, MBA Raiffeisenbank, a.s.
  Lubomír VYSTAVĚL ING Bank, N.V.
  Tomáš SATTLER Komerční banka, a.s.
  Jan PAVLÍK WOOD & Company Financial Services, a.s.
  Ing. Jan LANGMAJER ATLANTIK finanční trhy, a.s.
  Ing. Oldřich PAVLOVSKÝ Patria Finance, a.s.
  Tomáš OTÁHAL Patria Finance, a.s.
  Filip KEJLA WOOD & Company Financial Services, a.s.

Typy obchodů na BCPP

Na burze je v současné době možné uzavírat Automatické obchody, SPAD obchody a Blokové obchody.

Automatické obchody – Aukční režim

Obchodování v aukčním režimu je založeno na shromáždění objednávek k nákupu a prodeji investičních instrumentů k jednomu časovému okamžiku. Výsledkem tohoto obchodování je stanovení aukční ceny.
Na obchodování v aukčním režimu navazuje obchodování v kontinuálním režimu.

Více informací o Aukčním režimu

Automatické obchody – Kontinuální režim

Obchodování v kontinuálním režimu umožňuje uzavírání obchodů na základě průběžně zadávaných objednávek k nákupu a prodeji investičních instrumentů. Na přijaté objednávky se uplatňuje princip cenové a následně časové priority.
Více informací o Kontinuálním režimu

SPAD obchody

Ve SPAD mohou být realizovány pouze obchody s vybranými emisemi akcií. Nákupní a prodejní ceny jsou průběžně stanovovány tvůrci trhu, kteří mají za úkol zajišťovat dostatečnou likviditu.
Více informací o SPAD

Blokové obchody

Blokovým obchodem se rozumí obchod uzavřený mimo obchodní systém burzy, kde alespoň na jedné straně obchodu vystupuje člen burzy.
Cena uzavřeného obchodu není nijak omezena ani vázána na kurz investičního instrumentu.
Více informací o Blokových obchodech

Obchody s účastí specialisty

Obchody s účastí specialisty jsou určeny pro obchodování produktů, u kterých není možné zajistit dostatečný počet tvůrců trhu pro obchodování ve SPAD. Tento způsob obchodování je v současné době určen výhradně pro obchodování s investičními certifikáty a warranty.
Více informací o obchodování s účastí specialisty

Futures obchody

Obchodování futures probíhá na stejném principu jako SPAD obchody. tzn., že i v tomto případě je likvidita trhu zajišťována tvůrci trhu, jejichž úkolem je udržovat pro přidělené futures série nabídku a poptávku.
Více informací o obchodování s futures

ObchodníciKurzovní lístek
Kurzy měn
1EUR25.405
1USD21.896
1CNY3.403
100SKK89.059
1PLN5.566
1CAD17.714
1GBP30.113
Česká investiční konference
Indexy

PX
S&P 500
DAX
NYSE
HSI
IBEX
ITLMS.MI
^FCHI
NIKKEI 225

-6,94%

+0,16%

+2,66%

+0,44%

-0,75%

+0,00%

+2,05%

+2,37%

+0,31%

Doporučujeme

ePojištění.cz
největší srovnávač pojištění v ČR.


Spolehlivé srovnání finančních produktů hledejte na Úspory.cz.


Prodej a pronájem bytů v Praze a okolí.


Pořiďte si sídlo společnosti na lukrativní adrese.


Ušetřete za paušál, srovnejte si výhodné mobilní tarify zde.


Nechte založení společnosti na profesionálech z Pbo.cz.


Patria.cz největší investiční portál s real-time daty.


Forex
Měnové páry, forex obchodování.


Atraktivní práce
Nabídky atraktivní práce.


Makléřské zkoušky
Školení, testy, informace pro burzovní makléře.


www.etfs.czExchange Traded Funds


Investice a informace o trzích


Ropa a komoditní trhy

Literatura