Pondělí 22.07. 2024 Praha 19:42New York 13:42Londýn 18:42Frankfurt 19:42Moskva 21:42Hong Kong 01:42Tokio 02:42

Co je margin call

V případě, že se vlastní zdroje na zákaznickém účtu sníží pod stanovenou hranici (margin maintenance), obdrží zákazník obvykle od svého obchodníka margin call (zpravidla e-mailem či faxem). Margin call je výzva obchodníka, aby zákazník doplnil prostředky na svém účtu, a to buď hotovosti nebo cennými papíry. Hranice, kdy obchodník zasílá margin call, je přitom dána jednak právními předpisy a pravidly konkrétního trhu, jednak vnitřními předpisy a požadavky samotného obchodníka. Proto je vždy nezbytné zjistit, jaké požadavky má v tomto ohledu obchodník.

Pokud zákazník z jakéhokoliv důvodu nedoplní prostředky na stanovenou výši, obchodník může – a zpravidla tak neprodleně činí – prodat zákaznické cenné papíry tak, aby zvýšil hodnotu zákazníkových vlastních zdrojů až nad stanovenou hranici margin maintenance a prostředky získané z prodeje cenných papírů použil k uhrazení dluhu, který vůči němu zákazník má.

V některých případech je povinnost obchodníka učinit margin call nebo zákazníka informovat, že se jeho vlastní zdroje snížily, vyloučena smlouvou nebo obchodními podmínkami obchodníka. Obchodník tak může začít prodávat cenné papíry ze zákaznického účtu, aniž by čekal na doplnění prostředků.

Před vlastním začátkem obchodování je vždy nutné dobře se seznámit s příslušnými dokumenty (smlouvy a obchodní podmínky) a podmínkami, za kterých obchodník úvěry tohoto typu poskytuje.

Bližší pohled na margin call

Při obchodování s využitím marginu je úvěr poskytnutý obchodníkem zajištěn cennými papíry na zákazníkově účtu. Je nutné si uvědomit, že klesá-li hodnota zákazníkova portfolia, klesá i hodnota jeho cenných papírů použitých jako zajištění, protože ty jsou součástí portfolia. Hodnota zajištění tedy bude nejnižší zpravidla ve stejném okamžiku, kdy bude nejnižší hodnota portfolia. Výše poskytnutého úvěru však zůstává stále stejná.

Pokud obchodník vůči zákazníkovi učiní margin call, je třeba, aby zákazník rychle poskytl dodatečné prostředky na účet u obchodníka. Nutno poznamenat, že se tak děje často v době, kdy hodnota zákazníkova portfolia (na úvěr nakoupených cenných papírů) klesá na hodnotě. Pokud zákazník nemá dodatečné prostředky nebo nezareaguje dostatečně rychle, obchodník obvykle prodá dostatečné množství cenných papírů ze zákazníkova účtu tak, aby se výše vlastních zdrojů dostala nad úroveň udržovacího marginu (margin maintenance). Výtěžek prodeje obchodník použije na úhradu úvěru. Navíc může obchodník sám stanovit, které cenné papíry prodá, bez konzultace se zákazníkem. To znamená, že zákazník v takové situaci nemá plnou kontrolu nad svým portfoliem a nemůže rozhodnout, které papíry prodat a které si ponechat. Proto je nezbytné, aby zákazník věnoval obchodování při použití marginu soustavnou pozornost a snižuje-li se hodnota jeho portfolia tj. zajištění úvěru, buď zavčas prodal cenné papíry sám podle vlastního výběru, anebo doplnil na svůj účet dostatečné prostředky a předešel tak situaci nuceného výprodeje cenných papírů a uzavírání pozic obchodníkem.

Příklad maržových transakcí

Pokud zákazník nakoupí cenné papíry v hodnotě 100 000 USD, musí obchodníkovi v USA složit margin ve výši 50%, tedy 50 000 USD. Na maržovém účtu u obchodníka v USA bude mít tedy zákazník hotovost 50 000 USD a zároveň obdrží od obchodníka úvěr ve výši 50 000 USD.

Předpokládejme, že následně spadne hodnota cenných papírů na 60 000 USD, tj. kurz poklesl o 40%. Za těchto okolností zůstává hodnota úvěru stále 50 000 USD, ale hodnota zákazníkových vlastních zdrojů by spadla na pouhých 10 000 USD (tržní hodnota cenných papírů 60 000 USD mínus hodnota úvěru 50 000 USD). Povinná výše minimálního marginu je 25%. Výše zákazníkových vlastních zdrojů se tedy nesmí snížit pod 15 000 USD (25% z tržní hodnoty 60 000 USD). Jestliže je tedy požadovaná výše vlastních zdrojů 15 000 USD a výše zákazníkových vlastních zdrojů činí v úterý 10 000 USD, obdrží zákazník od obchodníka výzvu k doplnění marginu (Margin Call) na 5 000 USD (15 000 USD mínus stávající hodnota zákazníkových vlastních zdrojů 10 000 USD). Pokud zákazník do určité doby uvedené ve výzvě nedoplní na maržový účet dodatečné prostředky, prodá obchodník z účtu zákazníka cenné papíry v hodnotě 20 000 USD, aby byla dodržena pravidla minimálního marginu.

 

Jak obchodování na úvěr ovlivňuje zákazníkovo portfolio?

Použití pákového efektu zvyšuje rizikovost zákaznického portfolia. Rizikem jsou zde pohyby v hodnotě investice nebo portfolia investic (nakoupených cenných papírů). Jelikož použití pákového efektu automaticky zvyšuje velikost těchto pohybů, použití pákového efektu zvětšuje riziko. Při obchodování na úvěr, na rozdíl od obchodování s hotovostí, zvětšuje pravděpodobnost, že ztráty nebo zisky budou vyšší.

Růst rizika spojeného s obchodování s použitím marginu jde ruku v ruce s rizikovostí zákazníkova portfolia. Za více rizikové portfolio lze v tomto ohledu považovat portfolio složené z velmi malého počtu aktiv v kombinaci s tím, že aktiva v portfoliu jsou si druhově velmi podobná.

Riziková portfolia obvykle podléhají velkým výkyvům. Využití pákového efektu u riskantního portfolia velikost těchto výkyvů dále zvyšuje.

 

Rizika při obchodování s využitím úvěru

Kromě obecných rizik plynoucích z obchodování s cennými papíry plyne z obchodování s využitím úvěru řada dalších specifických rizik, která musí zákazníci zvážit při rozhodování, zda budou obchodovat na úvěr či nikoliv.

  • Investor může ztratit více prostředků než kolik na začátku složí na maržový účet. Pokles kurzů cenných papírů nakoupených na úvěr může znamenat nutnost složit k obchodníkovi další prostředky, pokud bude chtít zabránit nucenému prodeji cenných papírů ze svého účtu.
  • Obchodník může prodat cenné papíry z účtu zákazníka i bez jeho souhlasu. Pokud se vlastní zdroje na vašem účtu sníží pod hodnotu udržovacího marginu, může obchodník prodat cenné papíry z vašeho účtu na pokrytí rozdílu.
  • Obchodník může prodat cenné papíry z účtu zákazníka, aniž by měl povinnost o tom zákazníka předem informovat. Někteří investoři se mylně domnívají, že musí od obchodníka obdržet margin call, aby byl platný a že obchodník nemůže prodat cenné papíru z jejich účtu k doplnění udržovacího krytí, pokud je obchodník nejdřív nekontaktuje. Z důvodu dobrých vztahů se zákazníky se jim obchodník zpravidla snaží margin call zaslat, ale není to jeho povinností.
  • Investor nemá právo na prodloužení doby, do kdy musí doplnit udržovací margin. Za určitých podmínek může dojít k prodloužení doby, do kdy musí zákazník splnit požadavky udržovacího marginu, na takové prodloužení však nemá zákazník automaticky nárok.
ObchodníciKurzovní lístek
Kurzy měn
1EUR25.405
1USD21.896
1CNY3.403
100SKK89.059
1PLN5.566
1CAD17.714
1GBP30.113
Česká investiční konference
Indexy

PX
S&P 500
DAX
NYSE
HSI
IBEX
ITLMS.MI
^FCHI
NIKKEI 225

-6,94%

+0,16%

+2,66%

+0,44%

-0,75%

+0,00%

+2,05%

+2,37%

+0,31%

Doporučujeme

ePojištění.cz
největší srovnávač pojištění v ČR.


Spolehlivé srovnání finančních produktů hledejte na Úspory.cz.


Prodej a pronájem bytů v Praze a okolí.


Pořiďte si sídlo společnosti na lukrativní adrese.


Ušetřete za paušál, srovnejte si výhodné mobilní tarify zde.


Nechte založení společnosti na profesionálech z Pbo.cz.


Patria.cz největší investiční portál s real-time daty.


Forex
Měnové páry, forex obchodování.


Atraktivní práce
Nabídky atraktivní práce.


Makléřské zkoušky
Školení, testy, informace pro burzovní makléře.


www.etfs.czExchange Traded Funds


Investice a informace o trzích


Ropa a komoditní trhy

Literatura