Pondělí 22.07. 2024 Praha 20:11New York 14:11Londýn 19:11Frankfurt 20:11Moskva 22:11Hong Kong 02:11Tokio 03:11

229/1992 Sb.

ZÁKON
ze dne 23. dubna 1992
o komoditních burzách

Změna: 216/1994 Sb.
Změna: 105/1995 Sb.
Změna: 70/2000 Sb.

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Komoditní burza

(1) Komoditní burzou je právnická osoba zřízená podle tohoto
zákona (dále jen "burza") k organizování burzovních obchodů se
zbožím (dále jen "komodity") a s deriváty1) vztahujícími se ke
komoditám, které jsou předmětem obchodování na komoditní burze,
(dále jen "komoditní deriváty").

(2) Burza odpovídá za porušení svých závazků celým svým
majetkem. Členové burzy, kteří jsou povinni vložit vklad nebo
platit členský příspěvek, ručí za závazky burzy do výše svého
nesplaceného vkladu, popřípadě do výše nesplaceného členského
příspěvku. Rozsah dalšího ručení členů burzy, kteří jsou povinni
platit členský příspěvek, může určit statut burzy (dále jen
"statut").

(3) Případný zisk z činnosti burzy nemůže být za jejího
trvání rozdělen mezi zakladatele ani jiné členy burzy a může být
použit jen k zajištění dalšího rozvoje burzy.

(4) Jiné osoby, než burzy zřízené podle tohoto zákona, mohou
ve svém obchodním jménu, názvu, označení poskytovaných služeb nebo
v jakékoliv souvislosti se svojí činností použít označení "burza",
"burzovní" nebo jiná označení od těchto slov odvozená nebo s nimi
zaměnitelná, jen
jestliže tak stanoví
tento nebo zvláštní
zákon.1a) Tím není dotčena ochrana a užívání jména fyzické
osoby.1b)

(5) Označení "burzovní" může být použito
a) v souvislosti s činností osob oprávněných ke zprostředkování
burzovních obchodů (dále jen "dohodci"),
b) k označení výrobků a služeb, určených výhradně pro technickou
podporu
činnosti burz
nebo v
přímé souvislosti
s ní
a k označení informací, zpráv a publikací o činnosti burz.
------------------------------------------------------------------
1) § 8a odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve
znění zákona č. 15/1998 Sb. a zákona č. 70/2000 Sb.
1a) Zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů.
1b) § 11 občanského zákoníku.
Zákon č. 55/1950 Sb., o užívání a změně jména a příjmení, ve
znění pozdějších předpisů.

ObchodníciKurzovní lístek
Kurzy měn
1EUR25.405
1USD21.896
1CNY3.403
100SKK89.059
1PLN5.566
1CAD17.714
1GBP30.113
Česká investiční konference
Indexy

PX
S&P 500
DAX
NYSE
HSI
IBEX
ITLMS.MI
^FCHI
NIKKEI 225

-6,94%

+0,16%

+2,66%

+0,44%

-0,75%

+0,00%

+2,05%

+2,37%

+0,31%

Doporučujeme

ePojištění.cz
největší srovnávač pojištění v ČR.


Spolehlivé srovnání finančních produktů hledejte na Úspory.cz.


Prodej a pronájem bytů v Praze a okolí.


Pořiďte si sídlo společnosti na lukrativní adrese.


Ušetřete za paušál, srovnejte si výhodné mobilní tarify zde.


Nechte založení společnosti na profesionálech z Pbo.cz.


Patria.cz největší investiční portál s real-time daty.


Forex
Měnové páry, forex obchodování.


Atraktivní práce
Nabídky atraktivní práce.


Makléřské zkoušky
Školení, testy, informace pro burzovní makléře.


www.etfs.czExchange Traded Funds


Investice a informace o trzích


Ropa a komoditní trhy

Literatura