Pondělí 22.07. 2024 Praha 18:35New York 12:35Londýn 17:35Frankfurt 18:35Moskva 20:35Hong Kong 00:35Tokio 01:35

Základy technické analýzy

Analýzu akcií, komodit a měn můžeme rozdělit do tří základních skupin:

1. Technická analýza - pracujeme s grafy

2. Fundamentální anlýza - pracujeme s čísly hospodářských výsledků, výsledovky nebo VZ

3. Mediální analýza - sledujeme média a vyhodnocujeme míru ovlivnění veřejného mínění pro daný titul

1. Technická analýza

Cílem každé analýzy je předpovědět budoucí vývoj ceny.

Technická analýza předpovídá budoucí vývoj prostřednictvím grafů s předem nadefinovanými matematickými vzorci. Sleduje především ceny, objemy, volatilitu. Na rozdíl od fundamentálních analýz vůbec nesleduje ekonomickou situaci podkladvého aktiva nebo mezinárodní politickou situaci.

Využití složitých matematických vzorců dovoluje využití výpočetní techniky od druhé poloviny 20. století. V současnoti může každý investor provádět vlastní technickou analýzu na svém domácím počítači. Technické analýzy mohou provádět profesionální analytici, ale i začínající investoři, není pevně stanovený způsob, jak grafy vytvořené technickou analýzou interpretovat.

Technická analýza spoléhá na lidskou fantazii a chování, které se v čase nemění. Techničtí analytici věří, že historie se opakuje. Současně věří, že se tak budou chovat i investoři na trhu, že se budou chovat podle již známých a popsaných vzorců. Každý z nás jistě někdy slyšel o termínech jako "panika", "krize", "nákupní horečka" a "výprodej". Pravě s takovými termíny, převedenými do grafů a čícel pracuje technická analýza.

Historie technické analýzy v podobě jakou ji nyní známe sahá do 19st. Za průkopníky jsou považováni Charles Dow(autor Dow Jonesova indexu)

Dělení grafů pro technickou analýzu:

Grafem pro potřeby technické analýzy považujeme historické záznamy pohybů cen.

Line(liniový, čárový)

- souvisle složena křivka, složená z bodů, kde každý bod je závěrečná cena daného intervalu

Sprint nextel (S)

CandleStick(svíčkový)

Ve svíčkovém grafu každá svíčka zobrazuje pohyb ceny(kurzu) v určité časové periodě.

U většiny systému, kde grafy sledujeme si můžeme periodu libovolně měnit.

 • minutové periody 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 minut
 • hodinové 1, 2, 4
 • denní 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
 • týdenní, měsíční, čtvrtletní, roční

Nejčastejí se používá denní a týdenní perioda.

Každá svíčka má "tělo" déle muže mít horní nebo spodní stín, stíny určují 4 základní hodnoty otevírací cena "Open", nejvyšší cena "High"(horní stín), nejnižší cena "Low"(spodní stín), závěrečná cena "Close".

Barvu těla svíčky určuje závěrečná cena:

 • cena během zvolené periody klesla, je otevírací cena výše než zavírací a tělo svíčky bude červené(černé)
 • cena během zvolené periody stoupne, je otevírací cena níže než zavírací a tělo svíčky bude zelené(bílé)

- pokud se cena během zvolené periody nezmění, otevírací cena je na stejné úrovni jako zavírací, tělo svíčky bude ve tvaru kříže ani zelená ani červena více viz. níže "tvary a formace svíček"

Obrázek č. 1. Detail svíčky s popisem základních hodnot

CandleStick


Na obrázku č.2 je graf, který je tvořen svíčkami s hodinovou periodou. V levem hornim grafu je tabulka s detailem jedné svíčky ze dne 22.11. 2011 ve 13:00 hod.SEČ (průsečík vodorovné a kolmé osy)

Open 91,25

High(horní stín) 92,19

Low (spodní stín) 91,24

Close 91,91

Objem 465 000   

Obrázek 2. Svíčkový graf, kde jedna svíčka představuje jednu hodinu

Visa Inc.(V)

 

Tvary a formace candlestick - svíčkových grafů

různé tvrary svíček, délka stínů nebo tvary několika svíček pomáhají při technické analýze určit budoucí trend. Ze svíčky nebo formace svíček lze vyčíst zda bude cena dále klesat nebo stoupat. 

Dlouhý spodní stín

CandleStick 1

 

Růstový signál - spodní stín musí být alespoň tak dlouhý jako tělo svíčky.
Čím delší spodní stín, tím spolehlivější signál.

     Dlouhý horní stín – medvědí signál

Horní knot musí být alespoň tak dlouhý jako tělo svíčky.
Čím delší horní knot, tím spolehlivější signál.

  Kladivo

Býčí formace v průběhu klesajícího trendu.
Dlouhý spodní knot a malé či žádné tělo.

   Obrácené kladivo

Medvědí formace v průběhu rostoucího trendu.

   Doji

Neutrální formace, která má význam v kombinaci s dalšími svíčkami.

  Dlouhá Doji

Tato formace signalizuje možnou změnu trendu.

  Dračí doji

Signalizuje změnu trendu.
Žádný horní knot, dlouhý spodní knot.

  Náhrobní doji

Signalizuje změnu trendu.
Žádný spodní knot, dlouhý horní knot.

   Bílý marubozu

Dominují býčí obchodníci. Pokračování býčího trendu.

  Černý marubozu

Dominují medvědí obchodníci. Pokračování medvědího trendu.

   Býčí otevírací marubozu

Býčí otevírací Marubozu zdůrazňuje velkou odhodlanost kupců k rostoucím cenám, nicméně díky hornímu stínu není až zase tak pozitivní jako klasický bílý Marubozu.

  Býčí zavírací Marubozu

Díky postavení zavírací ceny je býčí zavírací Marubozu podstatně silnějším signálem k pokračování růstu cen, než býčí otevírací Maruzobu.

  Medvědí otevírací Marubozu

Medvědí otevírací Marubozu zdůrazňuje velkou odhodlanost prodejců ke klesajícím cenám, nicméně díky dolnímu stínu než až zase tak negativní jako klasický černý Marobozu.

  Medvědí zavírací Marubozu

Právě díky postavení zavírací ceny je medvědí zavírací Maruzobu podstatně silnějším signálem k pokračování poklesu cen než medvědí otevírací Maruzobu.

  Oběšenec

Tato medvědí formace se objevuje po výrazném rostoucím trendu.

  Obrácený oběšenec

Tato býčí formace se objevuje po výrazném klesajícím trendu.

 Ranní hvězda

Tato býčí formace signalizuje možné potenciální dno. Ranní hvězda naznačuje možnou změnu trendu a bílé býčí svíčky to mají potvrdit.

  Večerní hvězda

Tato medvědí formace signalizuje možný potenciální vrchol. Večerní hvězda naznačuje možnou změnu trendu a černé medvědí svíčky to mají potvrdit.

Základy technické analýzy

analýza akcií z pohledu technické analyzy

 1. Linie trendu
 2. Úroveň podpory a rezistence
 3. Čtyři etapy cyklu akciového trhu
 4. Objem obchodů  
 5. Klouzavé průměry
 6. Indikátory     
 7. Forma zvratu a pokračování trendu  
 8. Signály k nákupu    

Linie trendu

růstová linie – se zobrazuje jako spojnice bodů,

 1. vybere si akcii a zobrazíme si svíčkový graf, ked každá svíčka bude 1 den
 2. zobrazíme si časové období 6 mesíců
 3. najdeme nejnižší hlavní minumum
 4. najdeme nejvyšší hlavní minimum
 5. za určité časové období růstového tendu ceny akcie

 

rustová linie

 

 

            b)klesající linie – se kreslí jako spojnice klesajících maxim

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            a) rostoucí linie trendu                                                                      b) klesající linie trendu                      

 

 

 

Úroveň podpory a rezistence

           

            Hranice podpory je cenová úroveň nebo oblast, kde je poptávka natolik silná, že dojde k přerušení nebo obratu momentálního poklesu. Nákupní tlak se stane silnějším než prodejní tlak.

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Hranice rezistence je cenová úroveň nebo oblast, kde je prodejní tlak natolik silný, že dojde k přerušení nebo obratu momentálního růstu. Prodejní tlak se stane silnějším než nákupní tlak.

 

 
 

           

Čtyři etapy cyklu akciového trhu

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            - 3 hlavní trendy vývoje ceny akcií:

 

 
 

            a) Růstový trend (2. etapa)

 

 

 

 

 

 

            b) Klesající trend (4 etapa)

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 
 

c) Neurčitý trend (1. a 3. etapa)

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tři kritéria u přechodné fáze A

1.   Počáteční prolomení: cena prolomí úroveň odporu. Představuje výbornou příležitost k nákupu, ale je nejistá a často více riskantní.

2.   První návrat (pullback): cena koriguje a vrací se k bodu počátečního prolomení. Představuje nejjistější signál pro vstup a druhou příležitost k nákupu rostoucích akcií.

 

 
 

3.   Druhotné prolomení: cena se pohne nad svoje předchozí maximum. Jedná se o opakování počátečního prolomení a představuje riskantní bod vstupu. Nákup v tento okamžik znamená, že obchodník pravděpodobně stíhá příslušný titul. Bezpečnější je vyčkat na další návrat. Tento bod vstupu je pak ideální pro střednědobého až dlouhodobého investora. První návrat stanovil novou úroveň podpory a druhotné prolomení určilo novou úroveň odporu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tři kritéria u přechodné fáze B

1.   Počáteční prolomení: cena nevytvoří vyšší maximum.

2.   První návrat: cena se vrací zpět směrem nahoru k bodu průlomu, ale nedosáhne až k úrovni odporu.

3.   Druhé prolomení: Cena se pohne pod předchozí minimum a začíná vytvářet nové minimum, takže prolomí svojí poslední úroveň podpory.

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tři kritéria u přechodné fáze C

1.   Počáteční prolomení: cena akcií prolomí úroveň podpory. Vzniká velmi dobrá příležitost pro prodej nakrátko.

2.   První růst: cena koriguje a roste směrem k počátečnímu bodu prolomení. To představuje nejbezpečnější bod vstupu a druhou příležitost prodat nakrátko klesající titul.

3.   Druhotné prolomení: cena klesne pod svoje předchozí minimum. Jde o opakování počátečního prolomení a poměrně nevýhodný bod vstupu. Lepší je vyčkat na další růst.

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tři kritéria u přechodné fáze D

1.   Počáteční průlom: cena nevytvoří nižší minimum, ale prolomí klesající linii trendu.

2.   První návrat: cena klesá směrem k bodu zlomu, ale nedosáhne až k úrovni podpory.

3.   Druhotný průlom: cena roste nad svoje předchozí maximum a začíná vytvářet nové maximum, takže protíná svoji poslední úroveň odporu. Cena odmítla prolomit úroveň podpory a pohybuje se přes úroveň odporu do nového teritoria.

 

 
 
 
 

 

Objem obchodů

 

            Objem obchodů prezentuje aktivitu obchodování s příslušným titulem. Denní objem představuje počet zobchodovaných kontraktů nebo akcií za jeden den.

 

            Extrémní objem může podnítit nebo „odstartovat“ pohyb akcie:

            1.   Extrémní nebo nadprůměrný objem při průlomech.

            2.   Čím větší je průlom, tím pravděpodobnější jsou následné pohyby ceny akcie.

     3.   Nikdy nespoléhejte na prolomení, které není doprovázeno výrazným vzestupem objemu

           obchodů. Při každém prolomení by se totiž měl významně zvýšit objem. Pokud se tak nestane,     

           pohyb může mít jen krátkou životnost.

            4.   Jasnou indikací delšího pohybu bude výrazné zvýšení objemu při růstu, následované jeho

                  markantním snížením při poklesu. Akcie tak volají – NAKUPUJTE VÍCE!

            5.   Obvykle platí, že čím déle trvá nevýrazný pohyb bez trendu, tím silnější bude případné

           prolomení. Titul, který se takto pohybuje šest až osm týdnů, může být připraven k prolomení

           (libovolným směrem). Obchodníci, kteří čekají na extrémní objem, pak mohou být štědře

           obdarováni.

 

ČÍM VĚTŠÍ JE PROLOMENÍ PODNÍTĚNÉ EXTRÉMNÍM OBJEMEM, TÍM VYTRVALEJŠÍ JSOU NÁSLEDNÉ POHYBY CENY AKCIE.

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrémní objem může ukončit aktuální pohyb akcie:

            1.   Extrémní nebo nadprůměrný objem může také naznačovat blížící se konec současného pohybu

                  ceny akcie.

            2.   Dlouhý pohyb ceny akcie, který není doprovázen významným nárůstem objemu obchodů,

                  může znamenat, že se blíží velký zvrat.

            3.   Výrazně nadprůměrný objem obchodů v období relativně málo volatilních dnů (období, ve

                  kterém se cena mění jen málo) naznačuje, že se blíží období zvýšené volatility.

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klouzavé průměry

 

            Klouzavé (nebo také pohyblivé) průměry jsou nejpoužívanějšími indikátory trendu. Slouží jako zóny podpory a odporu. Rostoucí klouzavý průměr se stává základem nebo dnem cen podpory. Klesající klouzavý průměr naopak slouží jako úroveň odporu pro cenové pohyby. Proto věnujeme takovou pozornost signálům, které nám klouzavé průměry poskytují. Snažíme se kupovat při rostoucím klouzavém průměru a prodávat nakrátko při klesajícím klouzavém průměru.

            Klouzavý průměr zobrazuje průměrnou hodnotu dat ve zvoleném časovém úseku.

            - 5-ti denní klouzavý průměr

            - 20-ti denní klouzavý průměr

 

            Existují čtyři dominantní klouzavé průměry:

            1.   20-ti denní,

            2.   40-ti denní nebo 50-ti denní,

            3.   100 denní (středně až dlouhodobý klouzavý průměr),

            4.   200 denní (dlouhodobý klouzavý průměr).

           

-          rostoucí klouzavý průměr představuje pozitivní sílu.

-          klesající klouzavý průměr představuje negativní oslabení.

-          čím ostřejší je sklon křivky klouzavého průměru, tím silnější je některý z výše uvedených trendů akcie nebo celého trhu.

 

            Klíč k pohybům akcií:

            1.   Protnutí křivky rostoucího klouzavého průměru směrem vzhůru je považováno za pozitivní.

            2.   Nejlepší příležitosti k nákupu jsou takové, kdy se cena silné akcie (2. etapa) vrátí ke svému rostoucímu klouzavému průměru a udrží se.

            3.   Další příležitostí k nákupu je případ, kdy se cena silné akcie (2. etapa) vrátí pod svůj rostoucí klouzavý průměr. Čekejte na obrat (pohyb vzhůru), kdy dojde k odražení od křivky průměru.

Indikátory

 

A) Oscilátor Commodity Channel Index (CCI)

            CCI porovnává medián ceny akcie s průměrnou cenou akcie za dané období.

-          když je CCI nad +100, je to pozitivní (bullish) signál,

-          když je CCI pod -100, je to negativní (berish) signál.

 

Vzorec:

                                   TPt – MAt                                                      (MAt – P1) + (MAt – P2) + (MAt – Pn)

            CCIt = ------------------                         MD = ---------------------------------------------------

                                   0,015 x MD                                                                                            n

 

                                   n = počet období

                                   TPt = současný průměrný kurz: 1/3 (maximum + minimum + zavírací)

                                   MAt = současný jednoduchý klouzavý průměr

                                   MD = průměrná odchylka

                                   Pn = cena

 

-          signál k nákupu CCI-5 je jakýkoli pohyb směrem vzhůru zpoza hranice -100

-          předběžný signál k nákupu CCI-5 je jakýkoli pohyb pod hranicí -100

-          signál k prodeji CCI-5 je jakýkoli pohyb směrem dolů zpoza hranice +100

-          předběžný signál k prodeji CCI-5 je jakýkoli pohyb nad hranicí +100

 

B) Momentum (MOM)

            Momentum - je velmi jednoduchý indikátor

                           - odečteme dnešní cenu od té včerejší

                           - příklad: dnešní cena byla $52 a včerejší $50, dnešní jednodenní momentum bude +2.

- když momentum rychle klesá, je to signál, že se cena pohybuje směrem dolů s velkými

        změnami ceny

- když momentum rychle roste, je to signál, že se trh pohybuje silně vzhůru

 

 


Forma zvratu a pokračování trendu

 

            Formace zvratu jsou dvojitý vrchol, trojitý vrchol. Důležitou formací pokračování trendu je trojúhelník. Tato formace jasně naznačuje, že akcie bude v tomto trendu pokračovat.

           

Dvojitý vrchol znamená, že cena se vrací na své předchozí maximum. Nastane jedna ze dvou alternativ: cena buď prolomí tuto úroveň, nebo neprolomí. Pokud cena vytvoří nové vyšší maximum, růstový trend je obnoven. Pokud však cena nepřekročí své předchozí maximum – začne oslabovat.

 

           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signály k nákupu

 

            1. Titul ve vzestupném trendu, cena musí vytvářet vyšší maxima a vyšší minima.

            2. Rostoucí 20-ti denní pohyblivý průměr. Rostoucí 50-ti denní pohyblivý průměr. Rostoucí

20-ti denní pohyblivý průměr by měl být buď nad 50-ti denním nebo ve fázi jeho křížení směrem vzhůru.

            3. Nárůst objemu.

            4. Při silně trendujícím trhu alespoň jeden signál k nákupu od MOM nebo CCI.

 

Shrnutí indikátorů technické analýzy

Indikátory sledující množství objemu a výši volatility

Podstata je ve sledování grafů a hledání opakujících se cyklů v určitých časových intervalech

 • Money flow index
 • Accumulation distribution line
 • Positive volume index
 • Average true rang
 • Chaikin money flow
 • Negative volume index
 • On-balance-volume
 • Vertical-horizontal filter

Indikátory sledující množství objemu

Objem - Volume

Oscilatory momentum

 • Chaikin oscillator
 • Fast stochastic
 • Stochastic RSI
 • Williams percent range
 • Momentum
 • Rate of chance
 • Relative strenght index
 • Slow stochastic
 • Ultimate Oscilator

Slovník technické analýzy

Akumulace – určité časové období, kdy je na trhu nabídka daného aktiva menší než výše poptávky po daném aktivu

Analýza divergencí – analýza minimálně dvou neshod v trendu dvou sledovaných veličin, často indikátor a jeho argument. Například cenový indikátor RSI a cena akcie. Jakmile trend ceny kurzu  je rostoucí, zatímco trend indikátoru RSI se změnil v klesající, lze očekávat změnu trendu ceny také v klesající, dostáváme tedy signál k prodeji dané akcie. Důvodem je,  že zatímco kurz akcie stále ješte roste, indikátor nás informuje o možném “vyčerpání” růstu kurzu.

Býčí trh (bull market) – trh s rostoucím trendem, ceny rostou

Distribuce – určité časové období, kdy je na trhu nabídka daného aktiva vyšší než poptávk po daném aktivu

Konsolidačni oblasti – postranní pohyb cen kurzů, kterým je na určitou dobu přerušen rust ceny nebo pokles ceny aktiva

Korekce trendu – dočasný pohyb ceny aktiva ve směru spíše opačném k dosavadnímu vývoji trendu, neboli - dočasný růst cen v klesajícím trendu nebo také dočasný pokles v rostoucím trendu

Medvědí trh (bear market) – trh s klesajícím trendem, ceny klesají

Postranní trh -  trh s postranním trendem, má charakteristické znaky s malými a častými výkyvy ceny kurzů aktiva. Nabídka a poptávka po daném aktivu je přibližně v rovnováze

Překoupený trh – stav trhu po delším časovém období, kdy  převažuje poptávka a kdy růst ceny kurzu aktiva nelze déle udržet a očekává se do budoucna stagnace nebo spíše pokles cen kurzů

Přeprodaný trh – stav trhu po delším časovém období převahy nabídky, kdy pokles ceny aktiva nelze déle udržet a očekává se do budoucna stagnace nebo růst cen kurzů

Smart money – aktuálně informovaní investor si otevírají, nebo uzavírají otevřené pozice jako první, jelikož těží z přednostní znalostí informace o trhu daného aktiva

ObchodníciKurzovní lístek
Kurzy měn
1EUR25.405
1USD21.896
1CNY3.403
100SKK89.059
1PLN5.566
1CAD17.714
1GBP30.113
Česká investiční konference
Indexy

PX
S&P 500
DAX
NYSE
HSI
IBEX
ITLMS.MI
^FCHI
NIKKEI 225

-6,94%

+0,16%

+2,66%

+0,44%

-0,75%

+0,00%

+2,05%

+2,37%

+0,31%

Doporučujeme

ePojištění.cz
největší srovnávač pojištění v ČR.


Spolehlivé srovnání finančních produktů hledejte na Úspory.cz.


Prodej a pronájem bytů v Praze a okolí.


Pořiďte si sídlo společnosti na lukrativní adrese.


Ušetřete za paušál, srovnejte si výhodné mobilní tarify zde.


Nechte založení společnosti na profesionálech z Pbo.cz.


Patria.cz největší investiční portál s real-time daty.


Forex
Měnové páry, forex obchodování.


Atraktivní práce
Nabídky atraktivní práce.


Makléřské zkoušky
Školení, testy, informace pro burzovní makléře.


www.etfs.czExchange Traded Funds


Investice a informace o trzích


Ropa a komoditní trhy

Literatura