Pondělí 22.07. 2024 Praha 20:10New York 14:10Londýn 19:10Frankfurt 20:10Moskva 22:10Hong Kong 02:10Tokio 03:10

Zdanění investic v ČR

Způsob zdanění zisků z kapitálového trhu upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Pro postup při zdanění je důležité, kdo je investorem: zda jde o právnickou osobu (PO), fyzickou osobu (FO) zahrnující nebo nebo nezahrnující obchodování s cennými papíry do obchodního majetku.

Důležitý pro způsob zdaění je také druh příjmu, který investorovi plyne:

1) dividenda z držby akcií, nebo
2) z rozdílu mezi prodejní a nákupní cenou.

Pokud je investor FO trvale žijící v ČR (§2 odst.2.) a nezahrnuje nakoupené cenné papíry do obchodního majetku:

  • příjmy z dividend spadají do §8 - příjmy z kapitálového majetku a jejich zdanění probíhá už u plátce, takže zákazník se nemusí o nic starat a dostane už "čisté" dividendy po sražené dani.
  • Pokud jde o zisk z rozdílu mezi prodejní a nákupní cenou, upravuje jeho zdanění §10 - ostatní příjmy. Poplatník proti příjmům z prodejů akcií může postavit výdaje na nákupy těchto prodaných akcií a dále může tento rozdíl snížit o výdaje související s obchodováním (např. poplatek obchodníkovi, burze). Kladný výsledek je potom dílčím základem daně podle §10 (pokud poplatník nemá jiné příjmy podle §10) a daní ho spolu ostatními příjmy (např. zaměstnání, podnikání, pronájem).
  • Výhodou u této kategorie osob je za splnění určitých podmínek možnost osvobození od daně z příjmu z prodeje cenných papírů (tzv. časový test). Upravuje ho §4 a podmínkou je, aby doba mezi koupí a prodejem cenných papírů byla delší než 6 měsíců.

Pokud je investor FO trvale žijící v ČR (§2 odst.2.) a zahrnuje nakoupené cenné papíry do obchodního majetku (do podnikání §7):

  • je postup u příjmů z dividend shodný jako v předchozím bodě a investor dostává již "čisté" dividendy.

Rozdíl nastává u příjmů z obchodování s akciemi: zákazník nemůže uplatnit osvobození ani pokud drží cenné papíry déle než 6 měsíců. Jako náklad však může uplatnit úroky z úvěru a poplatky spojené se zajištěním úvěru v případě, že obchoduje na marži. Další výhodou je, že v případě, že vede účetnictví, může o ztrátu z cenných papírů snížit základ daně podle §7 - příjmy z podnikání (§24 odst.2 písm r).

Pokud do obchodů na burze vstupuje PO, zahrnuje nakoupené cenné papíry do svého majetku a ztráty a zisky z těchto obchodů se promítají do základu pro výpočet daně.

Příjmy z dividend jsou také daňovány 15% srážkovou daní u plátce dividend, přičemž sražená daň je považována za zálohu a společnost daní příjmy z dividend spolu s ostatními přijmy společnosti.

Pokud je dividenda vyplácena rezidentem jiného státu než ČR závisí na ustanoveních smlouvy o zamezení dvojího zdanění (pokud existuje). Problematika zdaňování dividend je vždy řešena v §10 těchto smluv.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Spojenými státy v §10 odst. 2 mimo jiné říká, že dividendy mohou být zdaněny ve státě, v němž je společnost, která dividendy vyplácí, rezidentem, pokud daň takto stanovená nepřesáhne 15%. Pokud tedy český subjekt (FO i PO) vlastní akcie společnosti, která je rezidentem Spojených států, a úhrn zdanění hrubé částky dividend nepřesáhne 15%, je tato daň stržena v USA a dalšímu zdanění tyto dividendy v ČR nepodléhají.

c. úrokový výnos - z držení dluhových cenných papírů (obligace, dluhopisy) ČR - daň z úrokového výnosu je u FO vybírána formou srážkové daně. Vzhledem k tomu, že se v ČR několikrát měnily podmínky zdanění úrokového výnosu je důležité, kdy a kým byl dluhopis emitován. Pro dluhopisy emitované od letošního roku (2000) platí, že sazba srážkové daně je 15% a tato daň je odvedena emitentem. U PO je sražených 15% považováno za zálohu na daň z příjmu a úrokový výnos je dále "dodaněn" na úroveň daně z příjmu PO.

Pro úrokový výnos, který plyne ze zahraničí je stejně jako v případě dividend rozhodující smlouva o zamezení dvojího zdanění. Tato smlouva mezi ČR a USA v § 11 říká, že úroky které mají zdroj v jednom smluvním státě a které skutečně vlastní rezident druhého smluvního státu, podléhají zdanění pouze v tomto státě. Jinými slovy: úrokový výnos z dluhových cenných papírů bude případě, že emitent je rezidentem Spojených států, zdaněn pouze v USA.

ObchodníciKurzovní lístek
Kurzy měn
1EUR25.405
1USD21.896
1CNY3.403
100SKK89.059
1PLN5.566
1CAD17.714
1GBP30.113
Česká investiční konference
Indexy

PX
S&P 500
DAX
NYSE
HSI
IBEX
ITLMS.MI
^FCHI
NIKKEI 225

-6,94%

+0,16%

+2,66%

+0,44%

-0,75%

+0,00%

+2,05%

+2,37%

+0,31%

Doporučujeme

ePojištění.cz
největší srovnávač pojištění v ČR.


Spolehlivé srovnání finančních produktů hledejte na Úspory.cz.


Prodej a pronájem bytů v Praze a okolí.


Pořiďte si sídlo společnosti na lukrativní adrese.


Ušetřete za paušál, srovnejte si výhodné mobilní tarify zde.


Nechte založení společnosti na profesionálech z Pbo.cz.


Patria.cz největší investiční portál s real-time daty.


Forex
Měnové páry, forex obchodování.


Atraktivní práce
Nabídky atraktivní práce.


Makléřské zkoušky
Školení, testy, informace pro burzovní makléře.


www.etfs.czExchange Traded Funds


Investice a informace o trzích


Ropa a komoditní trhy

Literatura